Tirana Coding Bootcamp
Trajnimi

Çfarë përmban trajnimi

Trajnimi është shumë eksperiencë e mirë për ata që duan të mësojnë se si të krijojnë module për website ekzistuese dhe si ti modifikojnë ato. Trajnimi zgjat 12 orë dhe zhvillohet një herë në javë.
Teknologjitë që do përdoren janë:
PHP
MySQL
Bootstrap
HTML5
CSS3

  • Përshpejtoni shkallët e karrierës.
  • Tek Tirana Coding Bootcamp, bën praktikë me projekte reale në treg.
Rezervo